Groep 8 – Normen, waarden & groepsdruk

Bezwijk jij onder de (groeps) druk? Online en face to face?

Groep 8 – Normen, waarden & groepsdruk

Bezwijk jij onder de (groeps) druk? Online en face to face?

Biography

Normen, waarden & groepsdruk

De overgang van groep 8 naar de brugklas is één van de meest ingrijpende momenten voor kinderen.
Deze overgang is ook één van de meest cruciale als het gaat over (beginnend) crimineel gedrag.
Van de “beschermde” basisschool ineens naar het voortgezet onderwijs, nieuwe klassen, nieuwe manier van onderwijs, en zéker ook een nieuwe manier van profilering.
Waar sta ik als brugklasser in de groep? Wat doet dat met me? Hoor ik ergens bij? Wíl ik ergens bij horen? … zo ja: wat heb ik daar voor over….en past dit wel bij wie ik ben…?

In deze les worden de kinderen meegenomen in onderwerpen rondom normen, waarden, fatsoen, sociale media en bovenal keuzes maken!
Diep van binnen weten we allemaal wat goede keuzes zijn. Maar wat doe je als er groepsdruk bij komt kijken?

De kinderen worden in deze lessen meegenomen naar de groep, de samenleving… en bovenal: naar zichzelf!

Tijdens deze les komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

  • Normen en waarden binnen de samenleving,
  • groepsdruk,
  • sociale media (gedeelte),
  • pesten

Op een interactieve manier zal deze les gegeven worden. Ervaring leert dat de les als heftig kan worden ervaren.
Door middel van filmpjes, rollenspellen en een veilige omgeving waarin een ieder kan zeggen wat hij/zij wil, ervaren de kinderen dat ze goed zijn zoals ze zijn!

Deze les zal (afhankelijk van de inbreng vanuit de groep), ca 2 uur duren.
Uiteraard is het programma afwisselend genoeg zodat de kinderen niet afhaken.

Voor afstemming en/of offerte kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.
Direct contact opnemen

 

Meer voor het basisonderwijs

Groep 6 - Media Masters
Groep 7/8- Social media & zo...
Opzetten mediawijs onderwijs
Ouderavond Basisscholen
error: Content is protected !!